Ochrana budov proti bleskům


Hromosvod je zařízení k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku: vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Díky bohatým zkušenostem s instalacemi všech rozsahů a komplexnosti můžeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Veškeré montážní práce jsou vždy prováděny v souladu s platnými ČSN a EN

Hromosvod má tři části:

  • jímací zařízení, zachycující blesk (vodiče, tyče, mříže)
  • svody, které tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění, přičemž každý svod má být připojen
    k vlastnímu zemniči
  • uzemnění, zajišťující svod blesku (výboje) do země: je tvořeno zemniči, které jsou zapuštěny v zemi

Rozsah činnosti:

  • kompletní hromosvod rodinných domů
  • kompletní hromosvod průmyslových a komerčních objektů

elvorev-banner-2000x500px-b