ELVOREV s.r.o. je česká společnost, která byla založena v roce 1995. Specializujeme se na revize, silnoproudou elektroinstalaci, hromosvody, centrální vysavače, podlahové vytápění a veřejné osvětlení.

Pružně reagujeme na individuální a speciální požadavky zákazníků a jsme schopni je zajistit vlastními plně kvalifikovanými pracovníky. Individuální přístup k požadavkům našich zákazníků a hledání optimálních řešení z hlediska kvality a ceny jsou našimi zákazníky oceňovány a zajišťují nám tak dlouhodobé obchodní vztahy.

Na dodaných zařízeních provádíme revizní práce a závěrečné zkoušky odpovídajícími měřícími přístroji. Revizní zpráva případně zkušební protokol je součástí předávacího protokolu předaného zákazníkovi.

Klademe velký důraz na bezpečnost při práci, pracovníci jsou vybaveni všemi předepsanými pomůckami a pravidelně absolvují všechna předepsaná školení a zkoušky.