Provádíme kompletní revize elektrických


Provádíme kompletní revize elektrických zařízení bez omezení. Disponujeme týmem zkušených revizních techniků s dlouholetou praxí v oboru. Naši revizní technici Vám provedou výchozí či periodickou revizi jakéhokoliv elektrického zařízení, hromosvodu, elektrospotřebiče či ručního elektrického nářadí a vydají revizní zprávu. Revidujeme elektrická zařízení bez omezení napětí ve všech prostorách, včetně s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Revidujeme veškeré elektroinstalace rodinných domů, firemních a průmyslových areálů a budov, výrobních hal, obchodů, hotelů, škol, školek, skladů… Provedeme revizi elektro veřejného osvětlení, trafostanice, vedení VN, průmyslové instalace, čerpací stanice pohonných hmot.

Naši revizní technici využívají kvalitních měřících přístrojů od renomovaných výrobců a tyto přístroje procházejí pravidelnými kontrolami a kalibracemi.

Naši revizní technici využívají kvalitních měřících přístrojů od renomovaných výrobců a tyto přístroje procházejí pravidelnými kontrolami a kalibracemi. České státní normy (ČSN) stanovují pravidelné lhůty revizí elektrických zařízení a elektrických spotřebičů. Je v zájmu všech uživatelů, až jsou jimi firmy, OSVČ nebo fyzické osoby, aby tyto lhůty dodržovaly. Pravidelnou a správně provedenou revizí elektrického zařízení a hromosvodu předcházíte možným úrazům a škodám na zdraví a na majetku a vyvarujete se komplikacím v případě plnění škodné události pojišťovnou.

Rozsah činnosti:

  • revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů bez omezení
  • revize napětí v objektech třídy A + B
  • revize bytů a rodinných domů
  • revize průmyslových a komerčních objektů
  • revize veřejného osvětlení
  • revize fotovoltaických systémů
  • revize strojů a ručního nářadí

elvorev-banner-2000x500px-b