Veřejné osvětlení / veřejně prospěšná služba


Veřejné osvětlení obcí patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současnosti neustále roste, protože působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob a majetku. Nové moderní technologie osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provozu, obsluhy a údržby. Je nezbytně nutné, aby se o takové technologie správně a hospodárně pečovalo a řádně je taktéž používalo. Do oblasti veřejného osvětlení spadá mino jiné osvětlení ulic, silnic, pěších zón, parků a architektonické nasvícení budov včetně slavnostní a vánoční výzdoby. Tyto funkce vytváří vlastní osobitost obcí a atraktivitu daného prostředí. Kvalitní údržba veřejného osvětlení je jedním ze základních předpokladů udržení dobrých parametrů zařízení, dosažených při jeho výstavbě včetně zajištění bezpečného provozu a životnosti celé sítě.

Provádíme výstavbu veřejného osvětlení v jakémkoliv rozsahu a disponujeme týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků. Nabízíme služby ve všech fázích výstavby nového veřejného osvětlení (vypracování technické dokumentace, vypracování pasportu světlených bodů, zajištění přípravných prací, samostatná realizace projektu a následná revize). Dále zajišťujeme kompletní údržbu nově vybudovaných i stávajících zařízení veřejného osvětlení obcí.

Ulice, silnice, pěší zóny, parky, budovy


Vypracujeme technickou dokumentaci, pasportu světelných bodů, zajistíme přípravné práce, samostatnou realizace projektu a následnou revizi.

Provádíme výstavbu veřejného osvětlení v jakémkoliv rozsahu a disponujeme týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků. Nabízíme služby ve všech fázích výstavby nového veřejného osvětlení (vypracování technické dokumentace, vypracování pasportu světlených bodů, zajištění přípravných prací, samostatná realizace projektu a následná revize). Dále zajišťujeme kompletní údržbu nově vybudovaných i stávajících zařízení veřejného osvětlení obcí.

Rozsah činnosti:

  • výstavba nových úseků veřejného osvětlení
  • správa a údržba stávajícího veřejného osvětlení

elvorev-banner-2000x500px-b